You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Velyku naujienos

Balandžio 1 d., Didysis ketvirtadienis

IŠ TO VISI PAŽINS, KAD ESATE MANO MOKINIAI, JEI MYLĖSITE VIENI KITUS

18 val. Paskutinės vakarienės pamaldos.

Balandžio 2 d., Didysis penktadienis

18 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus

Balandžio 3 d., Didysis šeštadienis

20 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios.

Atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti. (Bažnyčia po vakarinių pamaldų atidaryta iki 24 val.).

Balandžio 4 d., Šv. Velykos

O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!

9.00 val. šv. Mišios

10. 30 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

12.00 val. šv. Mišios

Balandžio 5 d., pirmadienis, antroji Velykų diena

9.00 val. šv. Mišios

10.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba)

12.00 val. šv. Mišios.