You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
74610050 146056990101401 4480190509419069440 o
Vėlinių aštuondienio už mirusius Šv. Mišios aukojamos lapkričio mėn. 1 - 8 dienomis 18 val., po Šv. Mišių kiekvieną vakarą gedulinė procesija bažnyčioje.
Gedulinė maldos už mirusius procesija Druskininkų kapinėse Ratnyčioje 2023 11 01 20.00 val. Senosiose miesto kapinėse lietuvių ir lenkų kalba 13.30 val.
Brangūs bičiuli Kristuje, ant lapo surašyk vardus mirusių artimųjų, ar tau brangių žmonių, kuriuos nori prisiminti maldoje. Mirusiųjų vardai ant altoriaus bus padėti lapkričio 1 d. Vėlinių aštuondienį visos šv. Mišios aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusius.
MIRUSIŲJŲ VARDUS IR AUKĄ UŽ MIRUSIUS ATNEŠKITE Į DRUSKININKŲ
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠKAPLIERINĖS BAŽNYČIOS ZAKRISTIJĄ.
JEI JUMS PATOGIAU, TAI MIRUSIŲJŲ VARDUS GALITE PASAKYTI KUNIGUI ZAKRISTIJOJE.
Taip pat intencijas galite atsiųti el.p.: druskininkuparapija@gmail.com , auką pervesti Druskininkų Švč. M. M. Škaplierinės parapija
Į.K. 191308069
Sąskaita: LT21 7300 0100 0222 2045
SWEDBANK AB 73000