You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ligoniu sakramentas

 

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5,14-15).

 

„Jeigu ligonis, gavęs patepimą, pasveiksta, gali vėl gauti šį sakramentą, iš naujo vėl susirgęs. Tos pačios ligos metu sakramentas gali būti pakartotas ligai pasunkėjus. Tinka priimti Ligonių patepimą ir prieš sunkią operaciją. Taip turi elgtis ir pagyvenę asmenys jų jėgoms silpstant.“

Katalikų Bažnyčios katekizmas

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigu.

Dėl ligonių patepimo sakramento kreiptis į parapijos kleboną Vaidą Vaišvilą Tel: 868258343